Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ελλάδος

Για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης!

Category Archive : Εκλογές

Την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, κατόπιν όλων των δημοκρατικών διαδικασιών οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και των Αντιπροσώπων αυτού στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών, Τουρισμού και Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Εμπόρων του Νομού Θεσσαλονίκης.
Την Τρίτη στις 06 Οκτωβρίου κατόπιν προτάσεως του πλειοψηφούντος συμβούλου στις εκλογές κ. Ιωάννη Μανδρίνου, πραγματοποιήθηκε η σύγκλιση του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλα τα μέλη που εξελέγησαν από τις εκλογές.
Έπειτα από τη μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αναδείχθηκε παμψηφεί ο κ. Ιωάννης Μανδρίνος.
Για τα λοιπά αξιώματα εξελέγησαν οι κάτωθι:
• Πρόεδρος: Μανδρίνος Ιωάννης
• Α’ Αντιπρόεδρος: Πεζίκογλου Μιχάλης
• Β’ Αντιπρόεδρος: Άνταρ Μπανταλή
• Γ’ Αντιπρόεδρος: Μανομενίδης Νικόλαος
• Δ’ Αντιπρόεδρος: Μερελής Κυριάκος
• Ε’ Αντιπρόεδρος: Καρδαράς Παναγιώτης
• Γενικός Γραμματέας: Σαραφίδης Στυλιανός
• Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ζήκας Ιωάννης
• Ταμίας: Κωνσταντινούδης Παναγιώτης
• Αναπληρωτής Ταμίας: Παμπουκίδης Σωκράτης
• Τομεάρχης Εμπορίου: Τσέρνος Κυριάκος
• Τομεάρχης Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: Γκόσης Σωτήριος
• Τομεάρχης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας: Μανδρίνος Αλέξανδρος
• Τομεάρχης Ιατρικού και Παραϊατρικού Επιχειρηματικού κλάδου: Αναστασόπουλος Νικόλαος
• Μέλος: Μανδάνης Νικόλαος
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής
• Πρόεδρος: Ηλιάδης Γεώργιος
• Μέλος: Αμαξόπουλος Γρηγόριος
• Μέλος: Κωνσταντινούδης Κλεάνθης
Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος ο Επιχειρηματίας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Οικονομικής Σχολής του ΑΠΘ, Κοσμήτορας της σχολής Επιστημονικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόεδρος των Πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Παρευξείνιων χωρών και μέλος της Ο.Κ.Ε. Ευρώπης Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθώς και Υπεύθυνος Επιστημονικού τομέα.
Στο τέλος των διαδικασιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης και στο σκοπό του Συνδέσμου, που είναι η ένωση όλων των επιχειρηματικών κλάδων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Μίλησε για τη συμβολή των επιχειρηματιών στην οικονομία της χώρας, όπως και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα γενικότερα. Στη διάρκεια του λόγου του ο κ. Μανδρίνος τόνισε τη συνεισφορά της νέας γενιάς στο χώρο των επιχειρήσεων και ότι αποτελεί μέλημα του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος, υποχρέωση και δέσμευση, η έμπρακτη στήριξη, των νέων ανθρώπων, όπως και της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Καταλήγοντας ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μανδρίνος, ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους και τα συνεχάρη για την εκλογή τους. Ζήτησε από όλους μεγάλη δραστηριότητα στις συνεδριάσεις των συλλογικών του οργάνων, καθώς και πλήρη συνεργασία από όλα τα μέλη, για να επιτευχθούν το συντομότερο οι στόχοι και οι σκοποί του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, που προορίζεται να καλύψει το ζωτικό χώρο της συνδικαλιστικής ιεραρχίας, που αποτελεί τον κρίκο της άμεσης επικοινωνίας με τα υπέρτερα συνδικαλιστικά όργανα και την ίδια την κυβέρνηση.
Τέλος, προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι τοποθετήσεις των μελών, που πήραν το λόγο και υιοθέτησαν τις προτάσεις του Προέδρου, κ. Ιωάννη Μανδρίνου.
Εκ της Γραμματείας του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ